1460-1470CatheldbymonkeywithredhatPrayerbookONB2599fol.94v1

1460-1470 Cat held by monkey with red hat Prayer book ONB2599 fol.94v1

1460-1470
Cat held by monkey with red hat Prayer book ONB2599 fol.94v1

Speak Your Mind

*